Ditt syn

Barn og syn

Hvor godt ditt barn ser i en skolesituasjon påvirker læringen, så en synsundersøkelse er en god investering for framtiden.

Ti tegn som tyder på at barnet ditt ser dårlig

 1. Barnet har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 2. Barnet ditt lukker ofte ett av øynene
 3. Barnet blir fort sliten ved nærarbeid
 4. Barnet er lyssky eller veldig mørkredd
 5. Barnet klager ofte over hodepine
 6. Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 7. Barnet klager over doble/hoppende bokstaver
 8. Barnet unngår lesing/nærarbeid
 9. Barnet myser mye
 10. Barnet klager over uklart syn

Fem råd til foreldre

 1. Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet ditt gjør lekser
 2. Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former for farger fra hverandre
 3. Spør barnet om det ser godt, og test om det ser like bra på begge øyne
 4. Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge ekstra nøye med
 5. Ta med barnet til synsundersøkelse/synstest dersom du er usikker eller dersom du mistenker at barnet ditt ser dårlig

Hvorfor er det viktig å sjekke synet på barn?

Synstester er viktige for å fastslå om barnet har behov for hjelpemidler for å se best mulig, og i så fall hvilke hjelpemidler (for eksempel briller eller kontaktlinser) som vil fungere best.

Hvordan utføres synstester på barn?

Undersøkelser på barn gjøres som på voksne, men testene og metodene tilpasses barnets alder. Ved hjelp av forskjellige apparater og tester undersøker optikeren blant annet hvor godt barnet ditt ser med øynene hver for seg, og hvor godt det ser med dem sammen.

To gutter med briller